GroenLinks vindt dat de gemeente zelf een nog actievere rol moet spelen in oplossingen voor het woningtekort.

De gemeente zou naar Weens model moeten zorgen voor huurhuizen die tussen sociaal en vrije markt in zitten. Deze woningen zouden daarnaast ook veel meer gemeenschappelijke ruimtes en tuinen moeten hebben. Hierbij gaan we met elkaar uit van de principes van centraal wonen, zoals er ook enkele voorbeelden van in Rotterdam en Amsterdam te vinden zijn.

GroenLinks steunt daarom het initiatief tot het bouwen van een “Knarrenhof”. Dit is een kleinschalig wooncomplex in een hofje waar bewoners voor elkaar kunnen zorgen en fijn kunnen wonen met een gedeelde tuin.

We gaan op het evenementenplein en/of andere een andere locatie de hoogte in met een gebouw met verhuurbare “micro-appartementen” met gedeelde voorzieningen die bedoeld zijn voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Eventueel gecombineerd met een gebouw dat op de lagere verdiepingen geschikt is voor onderwijs en werken. Evenementen verplaatsen we bijvoorbeeld naar het parkeerterrein aan het Raadhuisplein.

GroenLinks blijft zich daarnaast inzetten voor de mogelijkheid tot het plaatsen van Tiny Houses. Dit zijn compacte, volwaardige en duurzame woningen die ook makkelijk verplaatsbaar zijn. Zo ontstaan er ook mogelijkheden om zelfs in de eigen achtertuin een woning bij te plaatsen. Ook gaan we op zoek naar mogelijkheden om bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimte om te bouwen naar (tijdelijke) woningen.

Mede door het gebrek aan passende woonruimte voor jongeren vergrijst onze gemeente in hoog tempo. Door een gebrek aan doorstroming en betaalbare woningen, zitten sommige ouderen langer in eengezinswoningen dan ze zouden willen. Mogelijk moeten er toch nog meer senioren-appartementen en aanleunwoningen bij komen. Ook daarbij zullen we de hoogte in moeten. Op die manier komen er meer woningen vrij die snel gevuld zullen worden door (jonge) gezinnen.

GroenLinks wil voorkomen dat huizen in Krimpen eindigen als beleggingsobject. Daarom gaan we opkoping door beleggers tegen, door uitbreiding van de zelfbewoningsplicht. Ook zoeken we naar verdere manieren van opkoopbescherming.

Zowel bij nieuw als bestaande bouw, zetten we in op zoveel mogelijk vergroening. In de Krimpense vergroeningsvisie maken we hierover harde en duidelijke afspraken met QuaWonen en projectontwikkelaars.