Er moet gezorgd worden voor passend onderwijs en moet de gemeente het voortijdig schoolverlaten zien te voorkomen. Als een schoolbestuur aan de voorwaarden voldoet, is de gemeente verplicht om voor een gebouw te zorgen. De gemeente kan wel actief een bepaald type school aan proberen te trekken en met besturen praten.

GroenLinks maakt zich al lang hard voor een technische campus in Krimpen aan den IJssel, die aansluit op de lokale economie en maakindustrie. Sommige bedrijven zitten te springen om goed technisch personeel.

Jongeren met verschillende achtergronden komen elkaar tegenwoordig steeds minder tegen. Ook niet in het onderwijs. Hierdoor ontstaat zowel onderscheid op basis van inkomen als afkomst. Er zijn verschillende manieren om dit tegen te gaan. Leerlingen kunnen al op jonge leeftijd samenwerken met leerlingen met een andere achtergrond. Ook kunnen leerlingen van verschillende scholen samen activiteiten ondernemen, zoals het bezoeken van een voorstelling of het deelnemen aan sportlessen, nationale opschoondag, theater of gezamenlijke sportdagen. De gemeente moet deze activiteiten ondersteunen.