Dankzij de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om zelf te bepalen hoe we omgaan met regelgeving rond geluid, luchtkwaliteit, woningbouw en duurzame energie. Deze wet vervangt 26 oude wetten en 4.700 wetsartikelen.

GroenLinks Krimpen is groot voorstander van schrappen van onnodige regels, maar ziet ook een risico. Die regels zijn er nu eenmaal niet voor niets en nu lijkt er vooral nadruk gelegd te worden op minder regels voor ondernemers. Er komt meer verantwoordelijkheid voor de gemeente en minder voor het rijk. We hebben gezien waar dat toe kan leiden bij onder andere de jeugdhulp en uitkeringen. En de gemeente Krimpen heeft nu eenmaal geen goede reputatie als het gaat om het beschermen van onze gezondheid als we kijken naar bijvoorbeeld het EMK-gifterrein en talloze andere gifdumpingen in het verleden.

Door recente rechtse kabinetten is de Nederlandse traditie van zorgvuldige ruimtelijke ordening in de afgelopen jaren uitgehold. We lopen met elkaar het risico, dat economische belangen belangrijker worden gevonden dan lucht-, geluids- en waterkwaliteit, het milieu, de natuur, rechtsbescherming en duurzaamheid.

Op dit moment kunnen we vergunningaanvragen eigenlijk alleen toetsen aan het uitgangspunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’.  Straks kunnen we bijvoorbeeld ook toetsen op milieuaspecten zoals geluid of luchtvervuiling en zelfs op sociale onderwerpen als gezondheid en gelijke (woon)kansen.

Zo kunnen we in de gemeente strengere eisen over energiezuinig bouwen stellen. Ook in de Warmtevisie is vastgelegd dat alle nieuwbouw energieneutraal en op termijn energieleverend moet zijn. GroenLinks wil deze nieuwe wettelijke mogelijkheden maximaal gebruiken door bijvoorbeeld energieneutraal bouwen af te dwingen. Bij nieuwe bestemmingsplannen zal energieneutraal bouwen dus het uitgangspunt vormen.

GroenLinks wil dat de gemeente deze nieuwe wet gebruikt om te zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving, schone lucht, betaalbare woonruimte, circulair bouwen, schone energie en duurzaam vervoer.