Er bestaat niet zoiets als “de jongere”. De één zit nog op school, de ander studeert of is begonnen aan de eerste baan. De ene wil in Krimpen aan den IJssel blijven wonen, de andere zo ver mogelijk weg. Het kan zijn dat je kerkelijk bent of juist nog nooit een kerk van binnen gezien hebt. Het kan zijn dat je een “rugzakje” hebt en dat je merkt dat je “anders” bent.

Wie je of hoe je ook bent, als jongere moet jij je thuis en veilig kunnen voelen in Krimpen aan den IJssel.

Je hebt recht op een eigen plek en daarom wil GroenLinks een jongerencentrum terug in onze gemeente. Niet iets met duurbetaalde medewerkers op een brave locatie als de Tuyter. Wij willen ons hier hard voor maken, maar de gemeente heeft wel jullie input en inzet nodig.
We behouden daarnaast de blauwe hokken en zetten daar voldoende vuilnisbakken bij, die regelmatig geleegd worden. Bij horecavergunningen staan we open voor terrasvergunningen en langere openingstijden.
Ook als je een chronische aandoening hebt, nieuw in Nederland bent of wat het dan ook voor je net allemaal iets lastiger maakt; je verdient de blijvende aandacht van de gemeente. Met elkaar doen we ons best om je helemaal mee te laten doen.

We komen met een dapper plan voor compacte appartementengebouwen, zodat je ook als starter op de woningmarkt in Krimpen kunt blijven.

Voor wie het (even) niet makkelijk heeft, is er jeugdzorg. Daaraan geeft Krimpen aan den IJssel nu al bijna 6 miljoen euro per jaar uit. Sinds de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de jeugdhulp, is er veel op bezuinigd. Zowel landelijk als in Krimpen is GroenLinks fel tegen de bezuinigingen en wil juist investeren in jeugdhulp. De gemeente moet zich in "Den Haag" duidelijk laten horen over de tekorten en protesteren tegen verdere bezuinigingen.

De Krimpense  jeugd heeft recht op goede en persoonlijke jeugdhulp waarin het kind centraal staat. GroenLinks investeert daarom in de jeugdhulp. Wij dringen de wachtlijsten terug en kiezen voor toegankelijke en persoonlijke hulp. De PGB’s zijn hier een belangrijk middel in, maar vaak ook ingewikkeld. We zijn blij dat Krimpenwijzer hier mensen in begeleidt, maar willen deze regelingen en hulp ook bekend maken bij de mensen die het nodig hebben.

Jongeren hebben soms het vertrouwen verloren in hulpinstanties. De kans is dan groot dat zij zorgmijders worden, waardoor ze uit beeld verdwijnen van de gemeente, het onderwijs, huisartsen en hulpverlening. GroenLinks wil dat de gemeente speciaal beleid opstelt om zorgmijding te voorkomen en het vertrouwen terug te winnen van mensen die nu hulp vermijden.

GroenLinks wil dat de overdracht van jeugdzorg naar zorg 18+ goed geregeld is. Het kan niet zo zijn dat je enkel om je leeftijd tussen wal en schip belandt. Landelijk zet onze Tweede Kamerfractie zich in om jeugdhulp tot 21 jaar mogelijk te maken en de bezuiniging van 500 miljoen euro door het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie ongedaan te maken.