Veel mensen zijn onzeker over hoe lang hun woning op het gas kan blijven en of zij de energierekening in de toekomst kunnen blijven betalen. Wij zetten ons in voor  een sociale, duurzame en betaalbare energievoorziening. Eén van de manieren waarop GroenLinks Krimpen dit graag ziet gebeuren is het vooraf financieren van isoleren, warmtepompen en andere duurzame aanpassingen aan het huis. De gemeente betaalt hierbij vooruit aan inwoners en vraagt vervolgens subsidie aan. Deze gaat dus achteraf weer terug naar de gemeente. Dit voorkomt dat deze vaak dure ingrepen door de bewoners voorgeschoten moeten worden. Dit geld stellen we beschikbaar vanuit de verkoop van de Krimpense aandelen in Eneco.

De gemeente blijft Krimpenaren wijzen op de mogelijkheden om te besparen. Dit houdt de energietransitie betaalbaarder, maar zijn vaak ook kleine ingrepen met snel effect. GroenLinks wil hiervoor graag een Energieloket of de WoonWijzerWinkel in Krimpen.

Daarnaast voorzien we zoveel mogelijk daken van zonnepanelen. Voor mensen die geen eigen dak hebben om zonnepanelen op te leggen, is de lokale energiecoöperatie Energiek Krimpen een uitkomst. De gemeente steunt dit initiatief en stelt bijvoorbeeld geld en mensen beschikbaar om contact te leggen, bouwadvies te geven en gebouwen aan te passen. Voor lage inkomens zou de gemeente het lidmaatschap van de coöperatie op zich moeten nemen. Daarnaast stelt de gemeente een aantal zonnepanelen beschikbaar voor gezinnen met de laagste inkomens. GroenLinks zou graag zien dat er een duurzaamheidsambtenaar komt in Krimpen.

Veel klimaatsubsidies komen terecht bij inwoners en bedrijven die ze helemaal niet nodig hebben. Daar willen we kritisch naar kijken. Door soms maar een paar honder euro te investeren in LED-verlichting kan een bedrijf flink op de energierekening besparen en is zo'n investering snel terugverdiend. Daar hoeven wij met elkaar geen "gratis geld" voor te geven. Netzomin als voor dure fietsen of auto's die anders toch wel gekocht waren.

Windenergie is nodig voor de overgang naar duurzame energie. GroenLinks Krimpen is nog altijd voorstander van een windmolen in de Stormpolder, als de provincie bepaalt, dat die er kan komen. Wij zien graag dat Krimpenaren daar ook in mee kunnen investeren via onze lokale energiecoöperatie Energiek Krimpen of vergelijkbare initiatieven.

Al deze lokaal opgewekte energie moet natuurlijk ook ergens heen. Daarom passen we als ergens opnieuw bestraat en opgehoogd wordt, meteen de leidingen aan. Hiermee zorgen we, dat ons lokale energienetwerk klaar is voor de toekomst.

Daarnaast zou GroenLinks Krimpen graag een onderzoek zien naar welke wijk geschikt zijn voor een “smart grid”. Hierbij wordt energie lokaal opgeslagen (in bijvoorbeeld basalt of een zeezoutaccu) wanneer er veel opwekking is (veel wind of zon) en weer afgegeven wanneer er meer vraag is. Bijvoorbeeld als ’s avonds het licht aan gaat.

Als de hersanering van het EMK-terrein in de Stormpolder inderdaad niet doorgaat, gebruiken we deze zes hectare zoveel mogelijk voor de opwekking van duurzame energie.