Hoe beter de samenwerking en hoe groter het vertrouwen tussen school, ouders, Jeugdzorg, Krimpens sociaal team en leerplichtambtenaren, hoe beter de oplossing voor het kind in kwestie is. Er is voor elke situatie een maatwerkoplossing nodig. Dat vergt veel tijd en energie, maar is een investering die veel problemen op latere leeftijd kan voorkomen. Een Aandachtsfunctionaris Passend Onderwijs binnen de gemeente gaat zich inzetten om de beste ondersteuning voor kinderen met een bijzondere zorgvraag mogelijk te maken.

GroenLinks wil graag een onderzoek naar de haalbaarheid van speciaal onderwijs binnen de gemeente. Er zijn in Krimpen veel leerlingen die hier nu buiten onze gemeente gebruik van moeten maken.

GroenLinks is voor actief beleid om kinderopvang voor ouders toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.