Wat verderop de lucht in geblazen wordt, kan hier neerkomen. Ook als er schepen varend ontgassen, kan die giftige lucht over Krimpen waaien. We zullen hier dus regionaal en landelijk mee aan de slag moeten gaan. We laten duidelijk in beeld brengen waaraan Krimpenaren exact blootgesteld worden. Niet door berekeningen, maar echte meetpunten op cruciale punten.

GroenLinks wil graag een sterkere positie van inwoners ten opzichte van Rotterdam/The Hague Airport. Er is sprake van steeds meer geluidsoverlast door de aanvliegroutes. Wij willen binnen de gemeente meetstations om de geluidsoverlast te kunnen vaststellen.  
De gemeente moet zich hier sterk voor maken in de Metropoolregio.

Goede hulpverlening moet voor alle inwoners altijd beschikbaar zijn. De gemeente moet zich in blijven zetten om te kunnen voldoen aan de aanrijtijden van de ambulance.