GroenLinks wil de verkeersdeelnemers die de grootste kans lopen op letsel, zoals fietsers en voetgangers, beter beschermen. Plekken die voor hen onveilig zijn, gaan we met spoed verbeteren.

Waar het niet mogelijk is om auto en fietsen te scheiden moet de maximumsnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit heeft ook een gunstig effect op de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. De wegaanpassingen doen we tegelijk met overige werkzaamheden om kosten te besparen. Wij willen dat fiets- en voetpaden veilig, toegankelijk, verlicht en goed onderhouden zijn. Hierdoor kunnen ook mindervaliden zich beter door ons dorp verplaatsen.

De straten rondom scholen worden zo ontworpen dat kinderen veilig op school kunnen komen en in de omgeving kunnen spelen. Scholen krijgen de mogelijkheid om een straat tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer tijdens de haal- en brengmomenten om kinderen die lopend of met de fiets naar school gaan meer ruimte te geven.

We zetten ons in voor een veilige (fiets)oversteekplaats over de N210 vanuit Lansingh-Zuid bij de bussluis, zodat er een goede aansluiting is op de fietsroute over de brug en snelfietsroutes buiten Krimpen. Het sluipverkeer (vracht- en werkverkeer, busjes en motoren) door de bussluis pakken we aan.

Een fietsbrug over de IJssel, zoals GroenLinks al jaren voorstaat, is een mooie optie die zowel Krimpen als de rest van de Krimpenerwaard als tuin van de Randstad openlegt. Het forensenverkeer kan van auto naar fiets verschuiven als er een soepele doorstroming voor (snel)fietsen over de IJssel is.

Openbaar vervoer over water dient extra gestimuleerd te worden. De rivieren liggen er van nature klaar voor, maar ze worden nog onderbenut. Samen met GroenLinks Zuid-Holland blijven wij ons inzetten voor een lightrailverbinding in de Krimpenerwaard. Deze sluit aan op de Merwede-Lingelijn en Kralingse Zoom.

We moeten ons er nu op voorbereiden, dat het huidige metronet in de nabije toekomst onvoldoende capaciteit zal hebben. Metro’s kunnen nu al nauwelijks langer gemaakt worden.