GroenLinks wil geen BOA’s meer inhuren via een extern bureau, maar deze mensen een eigen vast contract met de gemeente aanbieden.

We investeren meer in jongerenwerk, zodat jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen. Door een persoonlijk contact kan er gelet worden op risicofactoren als spijbelen, gebruik van alcohol of drugs en gokken. Zo kan er al vroeg de juiste hulp geboden worden. Bij voorkeur doen we dit binnen een nieuw jongerencentrum.

Met de hardere aanpak van criminaliteit in Rotterdam bijvoorbeeld door de strijd tegen ondermijning in de Spaanse Polder, is er een waterbedeffect ontstaan: criminelen wijken uit naar buurgemeenten. Ook op onze bedrijventerreinen zijn al de nodige plantages ontmanteld en hebben zich bedrijven gevestigd zonder zichtbare activiteiten.

Onze gemeente ligt op een steenworp afstand van een grote internationale haven die een enorme aantrekkingskracht heeft op de georganiseerde misdaad. GroenLinks is alert op de gevaren hiervan.

Kopers van bedrijfspanden in Krimpen moeten aantonen dat zij dit niet doen met zwart geld of voor criminele activiteiten. We breiden Bibob-onderzoeken uit voor de aankoop van alle soorten bedrijfsruimten.

We pakken de straathandel in drugs aan. We maken hierbij gebruik van de kennis van onze inwoners en nemen hun signalen serieus.

Er komt definitief een vuurwerkverbod in Krimpen aan den IJssel. Dit moet streng gehandhaafd worden. We zetten ons in voor het afsnijden van aanvoerlijnen van - sowieso al verboden - zwaar vuurwerk.

Cameratoezicht wordt alleen in het uiterste geval toegepast. Vaak leiden camera's tot een verplaatsing van problemen. We geloven meer in preventie waarin ook de komst van een goed jongerencentrum een rol kan spelen. Ook met het oog op het sneller oplossen van misdrijven, zet de gemeente zich wel actief in om bedrijven en Krimpenaren hun camera's aan te laten melden bij Camera in Beeld.

GroenLinks is hoe dan ook een voorstander van het zoveel mogelijk betrekken van Krimpenaren bij hun eigen omgeving. Dat geldt ook voor buurtpreventie. Die werkt alleen als gemeente, politie, handhaving en inwoners goed met elkaar (blijven) samenwerken.