De gemeente Krimpen aan den IJssel zal de klimaatnoodtoestand moeten uitroepen. GroenLinks wil daarom ook een Duurzaamheidsregisseur die full-time bezig is met de klimaatagenda. Deze ambtenaar doet dit zowel lokaal met inwoners en ondernemers als regionaal. Op dit moment is dit te versnipperd binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat GroenLinks Krimpen betreft beschermen we ons groen, zorgen we voor meer groen en meer biodiversiteit. Biodiversiteit betekent het aantal soorten (planten en dieren) in een bepaald gebied. Krimpen is een dichtbebouwd dorp met veel steen, waardoor de biodiversiteit laag is. Daar moeten we iets aan doen. Om te voorkomen dat er bij alle losse projecten het wiel opnieuw uitgevonden wordt, moet de gemeente een vergroeningsvisie opstellen. Ook hier geldt dat Krimpen kan leren van andere gemeenten. We betrekken de inwoners en vrijwilligers. Ook partners als de NVWK, de jeugdnatuurwacht, operatie steenbreek, volkstuinvereniging en de kinderboerderij kunnen hierin waardevol zijn.

We planten bomen en struiken niet alleen terug, maar ook bij. Waar er 10 bomen gekapt worden, zetten we er 11 terug. We schrijven een soortmanagementplan om voor diversiteit te zorgen. We maken ook vergroeningsafspraken met quawonen en projectontwikkelaars. Als je in Krimpen iets wilt bouwen, zal je dat zo groen mogelijk moeten doen.

Onze eigen groenbeheerders gaan we scholen in ecologisch beheer van Groen. Van bedrijven die worden ingehuurd voor groenbeheer, eisen we hetzelfde.
 
Voor nieuwbouw geldt, dat de gemeente in haar vergunning ervoor moet kiezen om enkel groene tuinafscheiding toe te staan, dus heggen in plaats van hekken. Datzelfde geldt uiteraard voor door de gemeente geplaatste hekken. Daarnaast zorgen we voor nestcapaciteit.

Graag ziet GroenLinks dat er in Krimpen Tiny forests of voedselbossen komen. Deze dragen bij aan verkoeling, biodiversiteit, leggen water en CO2 vast en bieden de mogelijkheid voor educatie, als voorbeeldtuintjes. Het helpt Krimpenaren inzicht te krijgen in het vergroenen van hun eigen tuin. Men kan op openbare plaatsen kennis opdoen en ervaren dat het onderhoud wel mee valt. Graag ziet GroenLinks een Steenbreeksubsidie in Krimpen. Ieder vierkante meter steen levert waardebonnen voor planten op. GroenLinks gaat zich inspannen om Operatie Steenbreek weer nieuw leven in te blazen.

We kunnen nu al op kleinere schaal inspelen op zwaardere regenbuien en langere droge periodes. Krimpen moet door verzakkingen vaak opnieuw bestraat worden. Daarbij blijven we zoveel mogelijk parkeervakken en pleintjes vervangen door waterdoorlatende plekken.

Bij nieuwbouwprojecten wordt waar mogelijk de regenpijp niet meer aan het riool gekoppeld. Het regenwater wordt opgevangen in de eigen tuin, een regenton of op het groene dak. Hiervoor blijven er subsidies bestaan.

Het verbranden van een stapel bomen is niet meer van deze tijd. We maken daarom een definitief einde aan de kerstboomverbranding.