Sinds de zomer van 2020 heeft GroenLinks Krimpen zich samen met onze Provinciale Staten- en Tweede Kamer-fracties ingezet voor een maximale sanering. Een veilige en duurzame oplossing is nog steeds ons streven, maar daar is veel meer geld voor nodig en eigenlijk ook veel betere mensen.

We hebben op allerlei problemen gewezen en veel stukken boven water weten te krijgen. Onder meer door de gemeente en het ministerie voor de rechter te dagen. Keer op keer blijkt dat de overheid haar eigen (milieu)wetten probeert te omzeilen.

Wij hebben helaas de conclusie moeten trekken, dat ondanks de miljoenen belastinggeld die al zijn uitgegeven, de hersanering niet zal lukken. Althans niet met de te beperkte middelen die hier nu voor vrij gemaakt zijn. Bovendien zien wij diverse juridische en (milieu)technische bezwaren die tot nu toe onvoldoende serieus zijn genomen.

Omwonenden hebben zich jarenlang onvermoeibaar ingezet voor een veilige sanering. Door verschillende wethouders zijn hun zorgen weggewuifd en is er verwezen naar strenge controles die aan zouden tonen, dat alles in orde was. Onder druk van GroenLinks heeft omgevingsdienst DCMR uiteindelijk echter toe moeten geven, dat het toezicht op het gifterrein jarenlang tekort is geschoten. Er is een veel proactievere houding van het college en de gemeenteraad nodig.

Op cruciale punten in de saneringsplannen bleek men er steeds naast te hebben gezeten. Er is nog geen kubieke meter grond gereinigd. Die voor de (wijde) omgeving gevaarlijke afgraving moet nog beginnen. GroenLinks betwijfelt of dit onderdeel van de plannen ineens wel zal kloppen en maakt zich grote zorgen.

De gemeente stapt wat GroenLinks betreft uit dit project. We dwingen het Rijk tot het beter inpakken (in een betonnen damwand) van het gifterrein en plaatsen er totdat er een betere oplossing is, duizenden zonnepanelen op. Daarmee levert ons giftige verleden toch nog iets op voor Krimpen.

Mocht er toch op een bepaald moment (gedeeltelijke) bebouwing plaatsvinden en de gemeente toch zelf de grond uitgeven, dan willen wij dat Krimpen aan den IJssel zich indekt tegen eventuele gevolgschade die ontstaat als bedrijven op het terrein stilgelegd moeten worden. De geschiedenis heeft geleerd, dat dit terrein altijd weer nare verrassingen in petto heeft. Ook de nieuwste scenario's zijn weer veel te rooskleurig. Het financiële risico voor de gemeente is veel te groot als er een miljoenenbedrijf op het terrein stilgelegd moet worden.

Zie onze speciale site over het EMK-gifterrein.