Eenzaamheid is een - vaak onzichtbaar - probleem. Wij willen die tegengaan door inwoners die hier behoefte aan hebben sociale contacten te bieden. Lotgenotengroepen en mantelzorgbijeenkomsten kunnen hier veel in betekenen.

Krimpenaren moeten met hun ideeën aan de slag kunnen en door de gemeente ondersteund worden. In Krimpen is een onvoorstelbare hoeveelheid vrijwilligers dag in dag uit aan de slag voor ons dorp. Zij krijgen gelukkig vaak de nodige erkenning vanuit de gemeente en zullen die blijven krijgen.

De kracht van Krimpen ligt dan ook in de bewoners. Verenigingen, vrijwilligers en kerken spelen hierbij een belangrijke rol. We willen deze initiatieven stimuleren, door niet altijd de volle huur te vragen voor (sport)faciliteiten en te zorgen voor (buurt)gebouwen waar inwonersgroepen gebruik van kunnen maken. Hiervoor gebruiken we, waar mogelijk, de monumenten en het erfgoed dat Krimpen rijk is. Niet alleen het onderhoud en de restauratie, maar vooral het toegankelijk maken hiervan, zien wij als een belangrijke taak van de gemeente.

Samen zoeken we naar mogelijkheden om de verschillende “zuilen” in ons dorp ook via sport en cultuur te verbinden. Net zoals we nieuwkomers ook verwelkomen bij activiteiten. Sport verbindt immers.