Een mooi voorbeeld is het gebouw van ons Krimpenerwaard College waar ook sportverenigingen een onderdak hebben gevonden. De aula is buiten schooltijd te gebruiken als theaterzaal. GroenLinks wil meer van zulke “brede scholen” waarin samengewerkt wordt met ouders, verenigingen, natuurbeheerders, gezondheidszorg, jeugdzorg en wijkverpleging.

Schoolgebouwen nemen veel ruimte in en die hebben we niet in Krimpen. Daarom moeten we wonen, werken en leren zoveel mogelijk combineren. Dus een hoger gebouw waarin de onderste verdiepingen gebruikt worden voor leren en werken waar bovenop (micro)appartementen gebouwd worden. Hierbij zoeken we creatieve ontwikkelaars die zo'n project – letterlijk – van de grond kunnen tillen.

Ook de scholen die er al zijn, moeten klaar voor de toekomst gemaakt worden. Met corona is er aandacht gekomen voor verbeterde ventilatie. Maar het binnenklimaat van scholen moet vaak hoe dan ook verbeterd worden. Daar gaan we wat aan doen met de beschikbare subsidies.

Schoolgebouwen willen we ook op die manier zo snel mogelijk energieneutraal maken. Ook de buitenruimte wordt groen. We halen de natuur naar de school en de school naar de natuur.

We zorgen voor een veilige, schone en gezonde omgeving die autoluw is met goede loop- en fietsroutes en een kleine afstand tot het OV. Scholen krijgen de mogelijkheid om een straat tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer tijdens de haal- en brengmomenten om kinderen die lopend of met de fiets naar school gaan meer ruimte te geven.

We treden hard op tegen dealen in en om scholen en voorkomen dat er in de directe omgeving ongezond eten vanuit mobiele kramen verkocht wordt. We stimuleren bewegen door aantrekkelijke speelplaatsen in te richten die ook buiten schooltijd gebruikt kunnen worden – ook door mensen met een beperking.