Lokaal merken we de gevolgen van wanbeleid van achtereenvolgende kabinetten met VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vanuit “Den Haag” wordt steeds meer bij gemeentes over de schutting gegooid.

Met de Toeslagenaffaire hebben we gezien hoe kleine fouten bij het aanvragen grote gevolgen kunnen hebben. GroenLinks zorgt ervoor, dat mensen hier ondersteuning bij blijven krijgen van KrimpenWijzer. Krimpenaren in een moeilijke situatie worden ook thuis opgezocht. De gemeente wijst mensen die ondersteuning krijgen ook op Stichting Leergeld, de Rotterdampas, Stichting Jarige Job, Fair Chance of andere mogelijkheden tot hulp.

Wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, vinden wij mensen belangrijker dan beleid. Tegelijkertijd zijn we ook streng voor diegenen die onterecht uitkeringen ontvangen. We willen niet, dat mensen die veel geld hebben hun betaalde huishoudelijke hulp ontslaan om dan op kosten van ons allemaal vergelijkbare hulp te krijgen. We kijken kritisch naar bedrijven die veel geld verdienen aan arbeidsplaatsen die zij mensen met een rugzakje bieden.

GroenLinks staat voor een menselijk stelsel dat Krimpenaren in staat stelt om hun talenten te ontwikkelen, zonder dat zij meteen bang hoeven te zijn voor het verliezen van hun uitkering. Daarom wil GroenLinks Krimpen een sociale bijstand, waarin mensen tot €500 per maand mogen bijverdienen en per jaar €1.200 aan giften mogen ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering.

Bijstandsontvangers moeten een half jaar op “proef” kunnen samenwonen. Nu durven veel bijstandsgerechtigden niet officieel met hun partner te gaan samenwonen, vanwege de financiële gevolgen. GroenLinks vindt dit oneerlijk. Daarom wil GroenLinks een tijdelijke stop van zes maanden op de kostendelersnorm mogelijk maken. Hierdoor heeft het inkomen van de partner niet meteen gevolgen voor de bijstandsuitkering.

Voor wat betreft thuiswonende kinderen stelt GroenLinks voor, om in Krimpen dezelfde proef als in Tilburg te doen. Inkomsten van kinderen vanaf 21 jaar worden nu afgetrokken van de uitkering van hun ouders. Dat is oneerlijk, omdat er voor die kinderen vaak geen eigen woningen beschikbaar zijn.

GroenLinks Krimpen steunt de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Amsterdam om de bijstand met minimaal 200 euro per maand te verhogen.

Er zijn fantastische initiatieven om mensen te helpen, die het moeilijk hebben. Die zullen we blijven steunen. Nog liever zien we natuurlijk, dat dingen als een Voedselbank overbodig worden.