Institutioneel racisme en systematische uitsluiting moeten worden bestreden. Discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en groepen. Daar is in Kimpen niet altijd aandacht voor.

GroenLinks werkt aan een samenleving waarin iedereen verschillend mag zijn, maar altijd gelijkwaardig  is en er ruimte is voor ons allemaal.

GroenLinks Krimpen is blij met het netwerk van inclusie-ambassadeurs en zal zorgen dat zij altijd gezien en gehoord zullen (blijven) worden. Wij willen hier voortbouwen op het goede werk, dat het huidige college heeft verricht.

GroenLinks vindt het van belang dat alle openbare gelegenheden voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook online zal de gemeente moeten gaan voorlopen in toegankelijkheid. De website van de gemeente en gemeentelijke organisaties zullen toegankelijk gemaakt moeten worden voor alle Krimpenaren, ook voor mensen die moeite hebben met schrijven en lezen of slechtziend zijn.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voldoet aan het huisvestingsquotum voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wij willen dat statushouders de kans krijgen om zo snel mogelijk volwaardig onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving. Daarom moeten we ervoor zorgen dat statushouders zich thuis voelen en snel de draad kunnen oppakken. Dat ze van asielopvang kunnen doorstromen naar gewone huizen verspreid over ons dorp, integreren, een opleiding volgen en aan het werk kunnen gaan. Wij verzetten ons fel tegen de “eigen volk eerst”-mentaliteit die tegenwoordig steeds vaker de kop opsteekt.

Voor de hulp aan statushouders is maatwerk nodig omdat de benodigde hulp verschilt per nieuwe Krimpenaar. Een jaar hulp door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk is te kort. Daarom willen wij samen met vrijwilligers in de gemeente, de integratie van vluchtelingen bevorderen en zorgen dat deze nieuwkomers zich snel volwaardige Krimpenaren voelen en mee kunnen doen. Daarnaast willen wij ook zorgen voor bruikbare en passende dagbesteding voor statushouders. Wij vinden het belangrijk dat er ook hier extra aandacht is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.