In principe kopen we altijd - tenzij dit echt niet anders kan - duurzaam in. Als er Fairtrade-alternatieven zijn, kiezen we die. Ook als ze eventueel (iets) duurder zijn. We eisen van onze leveranciers, dat ze bijdragen aan de duurzame doelen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen aan integratie- en duurzaamheidsprojecten.

We gaan als gemeente zeer terughoudend om met de inhuur van externe adviseurs. We kijken kritisch naar goedbedoelde projecten die uiteindelijk te weinig opleveren. GroenLinks let scherp op de kosten en zoekt mogelijkheden om slimmer te werken. We geven als gemeente bijvoorbeeld veel geld uit aan automatisering. Daarbij kan er (meer) gekeken worden naar open source-oplossingen. Daarmee besparen we op licentiekosten.

Krimpen aan den IJssel doet wat betreft GroenLinks geen zaken met bedrijven die hier of ergens anders in de wereld belastingen ontduiken, milieuregels overtreden, mensenrechten verwaarlozen of de internationale rechtsorde schenden. Al deze zaken nemen we mee in het Maatschappelijk Verantwoord Inkopenplan dat in 2022 wordt vastgesteld.