In Krimpen aan den IJssel zullen we daarbij eerlijk en zo open mogelijk met iedereen communiceren. We rekenen af met de restanten van een cultuur waarin bestuurders zich overal uit konden bluffen.

Weten we het ook even niet, dan zeggen we dat. Maken we fouten, dan geven we die eerlijk toe. We luisteren naar onze dorpsgenoten, maar houden wel goed in de gaten hoe representatief bepaalde meningen zijn. We doen onze uiterste best om ieders mening gehoord te laten worden.

We geven zoveel en zo snel mogelijk toegang tot interne documenten als daar om gevraagd wordt. We informeren Krimpenaren beter over de mogelijkheid om via Notubiz mee te kijken in veel raadsstukken en correspondentie.

We kijken kritisch naar contracten en aanbestedingen. Gemeenten zijn voor sommige bedrijven melkkoeien: er wordt ingeschreven tegen lage prijzen om vervolgens veel extra’s af te rekenen als “meerwerk”. We kijken of we niet beter zelf weer bepaalde dingen kunnen doen. Al of niet in samenwerking met buurgemeenten.

Om iedereen mee te kunnen laten doen, is het belangrijk dat Krimpenaren begrijpen wat de gemeente bedoelt. Ook in de gemeenteraad praten we vaak onnodig moeilijk. GroenLinks wil dat de gemeente in begrijpelijk Nederlands schrijft. Teksten op de website kunnen ook vaak veel eenvoudiger. Met taalniveau B1 dat voor de meeste Nederlanders begrijpelijk is, bereiken we veel meer Krimpenaren.

Ook in dit programma proberen we zoveel mogelijk begrijpelijke taal te gebruiken. Lijsttrekker Wouter van Blanken liet al zien, dit ook echt te doen. Hij won daarmee in 2018 de "Klare Taal Award" voor duidelijkste spreker in het lijsttrekkersdebat.