We hebben in Krimpen aan den IJssel drie bedrijventerreinen, waarvan de Stormpolder het grootste is. In totaal werken er zo'n 7.000 mensen. GroenLinks wil dit terrein helemaal opknappen waarbij duurzaamheid en vergroening een grote rol gaan spelen. Het project "Zonnepolder" (zonnepanelen op bedrijfsdaken) wordt met spoed uitgevoerd.

We zijn trots op onze bedrijven en promoten die waar we kunnen. In Krimpen aan den IJssel worden bruggen en schepen gebouwd die we ook ver buiten Nederland terug kunnen zien.

We zijn er niet alleen voor grote bedrijven. Ook kleine ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen rekenen op GroenLinks. De gemeente houdt bij haar aanbestedingsbeleid beter rekening met kleine ondernemers door grote opdrachten in kleinere stukjes op te knippen.

We willen dat de gemeente beginnende ondernemers en zzp'ers op weg helpt met flexibele en goedkope bedrijfshuisvesting. Daar wordt bij nieuwbouwprojecten en herontwikkeling van gebouwen rekening mee gehouden.

Samen met onze schippers promoten we als gemeente het vervoer over water. De scheepvaart is efficiënter dan wegtransport. Dat is iets waar onze gemeente als "schippersdorp" een belangrijke rol in kan spelen. We moedigen de vergroening van “onze” vloot wel aan. We zetten ons in voor de terugkeer van de autoafzetplaats.

Voor de gemeente houden lokale ondernemers - bij gelijke geschiktheid - een streepje voor. Wel wordt er daarbij ook gekeken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemingen Fairtrade-producten gebruiken en/of verwerken. Verder of zij meedoen aan duurzaamheids- en integratieprojecten.

GroenLinks zet zich in voor een zo klein mogelijke regeldruk. Wel vinden we het belangrijk, dat alle ondernemers zich aan de bestaande regels houden. Zeker als het om milieuwetgeving gaat, willen wij dat de gemeente daar waar nodig handhaaft. GroenLinks wil dat de gemeente, samen met andere handhavers, vaker controles bij bedrijven houdt.

GroenLinks is niet tegen de zondagsopening van (sommige) winkels. Deze kan nooit een dwingend karakter krijgen. Het blijft aan de ondernemer om te beslissen op zondag open te gaan. Het personeel kan evenmin gedwongen worden op deze dag te werken. De huidige middenweg lijkt zo goed mogelijk rekening te houden met zo veel mogelijk belangen. Wel zijn wij alert op de gevolgen voor kleinere ondernemers.