Het sluiten van die kringlopen vraagt meer dan alleen recyclen. Het is een andere manier van denken over maken, waarde behouden en daar geld mee verdienen. Dat doen we samen met de regionale overheid, producenten, winkeliers, consumenten en verwerkers. Dat begint met een goed onderzoek naar afvalstromen en hoe die weer (lokaal) hergebruikt kunnen worden. Daarin spelen ook het grondstoffencentrum en de sociale werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol.