Ons centrum wordt nu vooral bepaald door parkeerterreinen en een evenemententerrein dat slechts een handvol dagen per jaar gebruikt wordt. Weggestopt in een hoek zit de Tuyter waarvan het voorplein verder ingenomen wordt door geparkeerde auto's.

De Crimpenhof is al jaren door groeiende leegstand een zorgenkind. Ook door de lastige eigendomsverhoudingen lijkt er een neerwaartse spiraal ontstaan te zijn. Die versterkt wordt door de toename van online winkelen. Mogelijk is de Crimpenhof te groot en zal er uiteindelijk voor een deel een andere bestemming gevonden moeten worden. Afbraak van een deel behoort wat GroenLinks betreft tot de mogelijkheden. Hierdoor ontstaat er bijvoorbeeld ruimte voor een duurzame woontoren. 

De gemeente speelt geen rol in de invulling van het winkelcentrum en kan de verhuurder(s) en eigenaren hooguit suggesties doen en faciliteren. De renovatie van de Korf is een goed voorbeeld van hoe het ook kan: een particuliere partij die flink investeert waarbij de gemeente de buitenruimte opknapt.

We willen het evenementenplein bebouwen. Eventueel met een gebouw waarvan de onderste verdiepingen gebruikt worden voor (beroeps)onderwijs, kunst en cultuur en waar op hogere verdiepingen gewoond kan worden.