Opvallende resultaten buiten de raad
De afgelopen acht jaar was GroenLinks niet in de Krimpense gemeenteraad vertegenwoordigd. Van Blanken en De Bruin trekken elders echter al geruime tijd samen op en wisten opvallende resultaten te boeken. Zo kregen zij het begin 2020 binnen een paar dagen toch voor elkaar, dat het voormalige jongerencentrum Big Bear alsnog aan een een Hindoeïstische stichting werd verkocht. Iets wat D66-wethouder Neeleman niet lukte na een blokkade op het laatste moment door Stem van Krimpen, SGP, Leefbaar Krimpen en PvdA.

Met huidig wethouder Wubbo Tempel (CDA) kruisten zij de degens over het EMK-gifterrein. In tegenstelling tot wat hij verklaarde, moest omgevingsdienst DCMR na onderzoek van het duo toegeven daar tien jaar lang tekort te zijn geschoten bij de controle. De gemeente Krimpen aan den IJssel werd na een rechtszaak verplicht tot vrijgave van documenten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kreeg een fikse dwangsom opgelegd. Ook nu zitten ze bovenop het gifdossier en werken daarbij intensief samen met partijgenoten in Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

Actieve Krimpenaren op lijst
De kandidatencommissie van GroenLinks beschrijft Wouter van Blanken als "Duidelijk en diplomatiek. Weet standpunten op een goede manier te verwoorden. Gaat uit van verbinding en is in staat om op inhoud te botsen met behoud van relatie." Over Arjan de Bruin: "Eerlijk en niet bang om zijn mening te geven. Gaat voor de winst en baseert zich op feiten. Vasthoudend." Beide Krimpenaren zijn naast hun acties bekend van vrijwilligerswerk in de gemeente. Het bedrijf van De Bruin is er ruim dertig jaar gevestigd.

Derde op de lijst is voormalig GroenLinks-fractieleider At Zweers die aangeeft graag ruimte te maken voor de jongere generatie. Zweers is bij veel Krimpenaren onder meer ook bekend van Krimpen Presents. Net als hij zetten ook de overige kandidaten Ria van Arkel, Roel van Dale en Gerda van Beek zich al lang in voor de samenleving.

Kritiek op huidige raad
De beide lijsttrekkers geven aan Krimpen "dapperdere stappen" te willen laten zetten op het gebied van onder andere duurzaamheid, ondernemen, woningbouw en veiligheid. Het door de huidige gemeenteraad vastgestelde bouwproject "Natuurlijk Centrum Zuid" noemt het duo een "gemiste kans". "Het is toch weer meer van hetzelfde en gewoon te weinig. Eerst is er veel gesloopt dus netto komen er hoe dan ook al nauwelijks huurwoningen bij," stelt Van Blanken. De Bruin vult aan: "Daar zouden met hogere en compactere bouw in één klap meer Krimpenaren aan een appartement geholpen kunnen worden."