Ria werkt al decennia bij de NS en zet zich daarnaast in voor de FNV. Met deze vakbond komt zij op voor collega's die in het nauw dreigen te komen.

In Krimpen aan den IJssel wil Ria zich inzetten voor echte haalbare en betaalbare oplossingen. Zij maakt zich hard voor een burgerinitiatief als Steenbreek. Zij wijst er graag op, dat bomen en planten niet alleen zorgen voor het neutraliseren van CO2, maar ook voor extra opslag van water bij heftige regenval. Zo dragen ze ook bij tegen de bescherming van huis en haard als gevolg van de weersinvloeden.

Ria wil iedere Krimpenaar stimuleren om mee te doen. Vanuit de landelijke overheid zijn veel verantwoordelijkheden bij de gemeente neergelegd. De lokale politiek moet zich volgens Ria samen met culturele organisaties, scholen en kerken inspannen om iedereen deel te laten nemen. Niet tegen elkaar, maar met elkaar komen we verder.

“ Ria is creatief, heeft visie en ideeën. Wil meedenken en deelnemen. ”

Kandidatencommissie GroenLinks