Ben jij groen, sociaal en progressief gedreven? Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij je inzetten voor de lokale politiek? Waarin je de idealen en kernwaarden van GroenLinks sterk en constructief naar voren laat komen? Stel je dan kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022!

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn we op zoek naar mensen die op onze kandidatenlijst willen staan. Ook als je niet per se raads- of commissielid wil worden, maar wel actiever wil zijn voor GroenLinks, ben je van harte uitgenodigd om op onze lijst te komen staan. Maar wat moet je kunnen? Lees het hier.

Profiel gemeenteraadsleden GroenLinks 2022

Wij zoeken GroenLinks-raadsleden die:

· Volksvertegenwoordigers zijn, die samen met de inwoners van de gemeente opvattingen van GroenLinks kunnen vertalen in politieke standpunten en initiatieven (bv moties, amendementen, etc.);

· Kennis hebben van specifieke beleidsterreinen en daarnaast een brede belangstelling voor thema’s die in de lokale politiek spelen;

· Standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren voor verschillende doelgroepen, zoals op sociale media en voor de pers;

· Transparant en integer zijn en zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie;

· Aanspreekbaar en herkenbaar zijn voor de GroenLinks-achterban;

· Alert en scherp in het politieke debat kunnen zijn, met gevoel voor strategie en oog voor de standpunten en de belangen van anderen;

GroenLinks streeft ernaar een inclusieve en diverse beweging te zijn. Jouw perspectief is waardevol en kan verandering mogelijk maken. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om contact op te nemen.

Procedure

Vanaf 1 mei tot 1 september loopt de inschrijftijd voor raadsleden in de afdeling. Stuur een korte introductie van jezelf naar aandenijssel@groenlinks.nl en de kandidatencommissie zal contact met je opnemen over het vervolg. Geïnteresseerd? Geef je op via aandenijssel@groenlinks.nl! Hier kun je ook terecht voor vragen.

Denk je erover om je te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar wil je meer informatie? Wil je weten hoe de gemeenteraad werkt, of waar de gemeenteraad allemaal over mag beslissen? Of wil je gewoon meer weten over wat we als GroenLinks de afgelopen jaren gedaan hebben in de verschillende gemeenten?

Stel al je vragen woensdag 2 juni vanaf 20u tijdens de online Ask Me Anything met ervaringsdeskundigen uit onze afdeling!

Wouter van Blanken (Krimpen) is officieel geen raadslid. Bij de vorige verkiezingen kreeg GroenLinks net te weinig stemmen voor een zetel. Toch bleef hij met GroenLinks Krimpen de afgelopen jaren betrokken bij de raad. Hij heeft alle partijen zover gekregen om samen afval te rapen, heeft voor GroenLinks het regenboogakkoord getekend en heeft aandacht gevraagd voor het gifterrein EMK.

Elbert Raadsen is fractievoorzitter voor GroenLinks Capelle. Als raadslid neemt hij vooral thema’s als Stedelijke Ontwikkeling en Klimaat voor zijn rekening, maar de laatste tijd heeft hij zich ook ingezet voor een meer transparant bestuur en het tegengaan van ‘dorpspolitiek’.

Naast deze raadsleden hopen we dat er ook mensen met andere ervaringen binnen de afdeling willen aansluiten. We maken er een informele, gezellige avond van! Iedereen is welkom!

https://forms.gle/xFkJsieq2qfqo8YT7