Ook hier wordt gevraagd om duidelijkheid over de staat van de damwanden en hoe het gaat met de 1.5 miljoen euro die de provincie bijgedragen heeft aan de sanering. De daaraan verbonden voorwaarde was, dat er een einde zou komen aan de “eeuwigdurende nazorg”. Daar lijkt geen sprake meer van te zijn. Sterker nog: de jaarlijkse kosten zullen waarschijnlijk exploderen nu er PFAS uit het te lozen water gefilterd moet worden.