Motie Stadslandbouw aangenomen!

Stadslandbouw in Krimpen!

Tijdens de algemene beschouwingen in Krimpen aan den IJssel is een motie van Groenlinks voor het invoeren van stadslandbouw aangenomen. De strekking van de motie houdt in dat bij (her) inrichting van de buitenruimte voor een deel stadslandbouw zal worden toegepast. Dit betekent dat de inrichting van de buitenruimte straks een grotere diversiteit zal hebben, dan de huidige standaard inrichting.

Het was overigens niet de enige motie die Groenlinks heeft ingediend, er waren er nog twee; inzet combinatiefunctionaris t.b.v. Natuur- en Milieueducatie en de plaatsing van de Blipvert. De motie voor de inzet van combinatiefunctionaris, die overigens is voorbereid door steunfractielid Eline Weggeman, is ingetrokken omdat niet in het profiel past van de combinatiefunctionaris. Groenlinks zal zich de komende periode beraden op een andere vorm voor Natuur- en Milieueducatie. De motie voor de plaatsing van de Blipvert is aangehouden, dit vanwege een presentatie in een binnenkort te houden Informatieveraadsvergadering rondom afval. De Blipvert is een alternatieve vorm van inzameling voor klein gevaarlijk afval, dat anders bij het restafval terecht komt. Afhankelijk van de uitkomsten uit die vergadering zal bekeken worden of de motie alsnog in stemming wordt gebracht.

De tekst van de moties zijn terug te vinden in het menu, onder fractie!