Motie schaliegas!

Motie schaliegasvrije gemeente haalt het niet in Krimpen aan den IJssel!

Om het laatste beetje gas uit de bodem te persen is een nieuwe manier van gaswinning bedacht. Miljoenen liters water en chemicaliën worden in de bodem gepompt om het zogenaamde schaliegas uit steenlagen vrij te krijgen. Gas- en oliebedrijven willen er in Europa mee aan de slag. Tegen de wens van buurtbewoners in, die vrezen voor de effecten op hun gezondheid en de natuur. Ook in Nederland strijden lokale actiegroepen tegen schaliegasboringen.(bron: groenlinks.nl)

 

Veel gemeenten in Nederland hebben inmiddels verklaard tegen de winning van schaliegas te zijn binnen hun gemeentegrenzen.

Ook in Krimpen aan den IJssel is een motie hiervoor ingediend. Op 19 december 2013 heeft At Zweers, namens GroenLinks, een motie ingediend waarin gevraagd werd een standpunt in te nemen tegen de schaliegaswinning.

Een nipte meerderheid stemde echter  tegen. De VVD, SGP, CU en D66 vinden het niet nodig om een standpunt in te nemen. Zij nemen nu uiteraard wel een standpunt in en dat is dat zij geen bezwaar hebben tegen het (proef) boren naar schaliegas in Krimpen aan den IJssel.

De tekst van de motie is bijgevoegd.