GroenLinks nog steeds DE partij voor jongeren in Krimpen

Laura Tilly (19), kandidaat voor GroenLinks in Krimpen aan den IJssel was de favoriet van het publiek bestaande uit jongeren en aanhangers van de politieke partijen tijdens het jongerendebat in de Big Bear woensdagavond. Daarmee toont GroenLinks aan dat zij nog steeds de partij is die het best weet wat er onder jongeren leeft en die zich bewezen sterk maakt voor de belangen van Krimpense jongeren.

Tussen vooral oudere heren, met uitzondering van jong talent Tim Versnel (23), die voor de VVD op plek twee van de lijst staat, gaf Laura in klare, verstaanbare taal antwoord op de vragen en reageerde ze op de stellingen. Dat leverde haar het eerste stevige applaus uit de overigens vrij klapveeloze zaal. Dat was voor haar reactie op de stelling dat, kort samengevat, Krimpen een drugshol is. Waar andere partijen belerend gingen zitten doen over de risico's van drugs en de drama's van drugsmisbruik, wees Laura terecht op het feit dat het grootste deel van de jeugd geen drugs gebruikt, of hooguit incidenteel en niet op een problematische wijze. Daarmee kon ze op stevige instemming van de zaal rekenen die een beetje moe werden van het stereotype dat de meeste tieners dagelijks stoned in de klas zitten.

Via een discussie over of je hangjongeren een probleem moet vinden of niet en hoe je met hangjongeren in contact komt gaf Laura, na de vraag welke politieke partij de afgelopen periode echt regelmatig met jongeren heeft gesproken, met een mooie aangever huidig fractievoorzitter Maarten van Beek, na acht jaar nog steeds de benjamin van de raad, de kans om concreet te vertellen wat hij persoonlijk de afgelopen jaren gedaan heeft om in contact met jongeren te blijven, en nog even paar van de aanwezige actieve jongeren met naam te noemen. Daar konden andere partijen met vage verhalen over "ik spreek veel jongeren op straat" natuurlijk niet tegen op. Met alleen een website bereik je jongeren niet, je moet naar de jongeren toe. Aangespoord door debatleider Jan Timmer deed het gezelschap vrijwel unaniem meerdere toezeggingen aan de aanwezige jongeren zoals verruiming van vergunningenbeleid, latere sluitingstijden (na 1:00), frequentere activiteiten in de Big Bear en een herziening van het evenementenbeleid. Nou, reken maar dat GroenLinks de andere fracties na de verkiezingen aan al deze grote beloften zal gaan herinneren. Wederom een van de zeldzame applausjes van de avond voor Laura.

Zelfs op het zware laatste thema over jongerenhuisvesting en slagingskansen voor starters kwam Laura goed beslagen ten ijs. Vanuit haar eigen ervaringen met het twee jaar wachten op een kamertje van zeven vierkante meter zette ze een duidelijke GroenLinks visie op wonen voor jongeren neer, op een voor de zaal begrijpelijke een aansprekende wijze. Overigens maakte ook VVD'er Tim hier een goede beurt toen hij op vragen uit de zaal over het behoud van de witte flatjes (zeer goedkope kleine huurwoningen, vooral voor jongeren) kon aangeven dat hij sinds kort zelf in een van deze flatjes woont. Dat is spreken vanuit je ervaring. Laura gaf nog een terechte pluim naar haar buurman aan tafel, wethouder Jaap Blankenberg van de PvdA, ten aanzien van zijn resultaten op het gebied van slagingskansen voor jongeren, die in Krimpen inmiddels de hoogste zijn van de regio.

Tijdens de avonds was er ruim de gelegenheid voor de politici om te mixen met de jongeren en dat werd door de meesten ook goed gedaan. Er heerste een ontspannen sfeer, en afgezien van een enkele opmerking buiten de microfoon om in het heetst van de discussie verliep het debat zeer soepel. En aan het eind van de avond was de zaal duidelijk: de eerste twee jongeren die naar hun mening gevraagd werd welke partij hen het meeste aansprak, noemde beiden GroenLinks, vooral vanwege de heldere en duidelijke antwoorden, waarna de debatleider de conclusies verder aan de zaal overliet.