Ook in oktober werd er al een dwangsom opgelegd. Pas toen hierover in het Algemeen Dagblad gepubliceerd werd, kwam er een klein beetje beweging in een zaak die al een jaar liep. Er werd toen slechts een fractie van het gevraagde vrijgegeven. Om de rest niet openbaar te hoeven maken, beriep men zich op een doorzichtige smoes. Tegen deze beslissing loopt inmiddels een bezwaarprocedure.

Al anderhalf jaar probeert Arjan de Bruin (inmiddels duo-lijsttrekker voor GroenLinks) documenten over de hersanering van het EMK-gifterrein in handen te krijgen. Een dossier waarin GroenLinks eerder al aan wist te tonen, dat bestuurders bluften, plannen niet deugden en het toezicht op het gifterrein ernstig terkort schoot.

GroenLinks blijft zich inzetten voor een veilige en duurzame oplossing voor het terrein in de Krimpense Stormpolder.