Een rondje Krimpen met het Jongerenwerk!

Tijdens de verkiezingen heeft GroenLinks de toezegging gedaan om samen met de jongeren-werkers de jeugd van Krimpen op te zoeken. Een maand geleden heeft At Zweers dan ook contact gezocht met stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, om de gemaakte toezegging na te komen.

Op vrijdag 4 juni hebben we om 18.45u afgesproken bij de Big Bear, om eerst met de mede­werkers te praten over het werk dat zij doen. Welke kijk heeft GroenLinks als politieke partij op het jongerenwerk en de jeugd zelf? Er is gesproken over wat de jongerenwerkers doen op de locatie Big Bear, maar natuurlijk ook over hoe zij op straat in contact treden met de jeugd van Krimpen. Duidelijk werd dat deze mensen heel veel doen voor, maar toch vooral samen met jongeren. Onlangs heeft zich weer een aantal jongeren van zo’n 16 jaar beschikbaar gesteld, om gezamenlijk als vrijwil­liger aan de slag te gaan. Zij proberen ook andere jongeren, die op dit moment nog elders in Krimpen buiten “hangen”, naar de Big Bear te halen. En ze zijn hard bezig met de voor­berei­dingen voor het huttendorp, dat net als in voorgaande jaren, de zomervakantie als activiteit zal gaan op­leuken.

gt;Tijdens het gesprek met de leiding kwam het onderwerp “feesten en evenementen” aan de orde. Krimpen kent geen werkelijk evenementenbeleid, zodat per aanvraag gekeken wordt of iets wel of geen doorgang kan vinden. Zo is er veel onduidelijkheid over de vergunningen: waarom en op wat voor termijn worden die wel of niet verleend? GroenLinks is vóór een evenementen­beleid en zal zich daar de komende periode actief voor inzetten. Vooraf is er dan tenminste duide­lijkheid en partijen die een evenement willen organiseren hoeven geen lange proce­dures meer af te wachten.

Na ons gesprek zijn we Krimpen in gegaan en hebben verschillenden groepen jongeren op straat gesproken, en met de wijkagenten in Krimpen. Het bleek toch erg verrassend te zien hoe de jongeren op zo’n bezoekje reageren. Heel direct vragen ze wat je voor ze kunt bete­kenen en of je daadwerkelijk dingen voor ze kunt veranderen. Lastige vraag, maar als je een eerlijk antwoord geeft, blijkt wel dat sommige dingen minder moeilijk te realiseren zijn dan andere. De staat waarin de trapvelden verkeren, kan bij voorbeeld best aan de orde gesteld worden bij de wethouder, die moet hier iets mee doen, als de raad hem dit opdraagt. Maar een discotheek in Krimpen ligt wel iets moeilijker!

Wat de jongeren vooral ervaren is, dat zij als overlastgevende hangjongeren worden gezien en dat ze dus overal worden weggestuurd. De tolerantie van de Krimpenaars voor de jeugd is niet zo groot, mensen nemen al snel contact op met de wijkagenten.

Om 0.15u waren we weer terug bij Big Bear. Onze algemene indruk is dat de Stichting Jeugd en Jongerenwerk heel veel werk verzet, voor en met de jeugd. Dit is niet echt eenvoudig en soms kost het veel energie om partijen te kunnen overtuigen. Volgen de medewerkers zelf is er al aardig wat bereikt en ze zien ook best een positieve ontwikkeling, al is er nog veel te doen. Waar GroenLinks zich voor wil inzetten is een betere benadering in de wijken tussen bewoners, bestuurders en maatschappelijke partijen. Elkaar beter leren kennen en een plaatsje gunnen kan alleen als je met elkaar in gesprek gaat. Klagen is nooit de oplossing!!!

We hebben afgesproken elkaar in het najaar weer te treffen en opnieuw een rondje te maken.