Teleurstelling en opluchting wisselen elkaar af op deze "day after" af. Natuurlijk hadden we graag een echt groen en echt links geluid willen laten horen in de Krimpense gemeenteraad. Realistisch gezien hadden we dan hooguit één zetel behaald. Daar komt de opluchting ook een beetje om de hoek kijken, want wat we de afgelopen weken tijdens de campagne van sommige partijen hebben gezien, stemt ons zeer somber. We likken onze wonden en kijken hoe we ons op andere manieren voor Krimpen kunnen (blijven) betekenen.

En nee, we zijn niet van plan om het EMK-dossier los te laten, maar moeten wel even broeden op een nieuwe aanpak.

Je blijft van ons horen!